La Xarxa Financoop

La xarxa Financoop és la unió dels esforços d’institucions públiques i privades per promoure i impulsar l’accés al capital i als serveis financers de les empreses cooperatives. Obre les portes al finançament de les empreses cooperatives.

La Fundació Seira és la responsable de coordinar i dinamitzar aquesta xarxa que té com a principals objectius

  • Incentivar la cooperació d’entitats financeres, agents públics i empreses de l’economia social i cooperativa.
  • Potenciar un sistema financer al servei de les cooperatives.
  • Integrar dins el sistema financer convencional les finances al servei de l’economia social i cooperativa.
  • Idear nous instruments financers per a la creació, creixement i consolidació de les empreses cooperatives.
  • Cooperar i crear sinèrgies entre els membres de la Xarxa per millorar l’eficàcia i l’eficiència del sistema de finances cooperatives.

Els membres de la Xarxa Financoop

http://financoop.org/wp-content/uploads/2016/12/seira.png
http://financoop.org/wp-content/uploads/2016/12/accio_sol.png
http://financoop.org/wp-content/uploads/2016/12/avalis.png
http://financoop.org/wp-content/uploads/2016/12/enginyers.png
http://financoop.org/wp-content/uploads/2016/12/cajamar.png
http://financoop.org/wp-content/uploads/2016/12/coop57.png
http://financoop.org/wp-content/uploads/2016/12/icf.png
http://financoop.org/wp-content/uploads/2016/12/gene.png
http://financoop.org/wp-content/uploads/2016/12/fiare.png
http://financoop.org/wp-content/uploads/2016/12/gicoop.png
http://financoop.org/wp-content/uploads/2016/12/oinarri.png
http://financoop.org/wp-content/uploads/2016/12/kutxa.png
http://financoop.org/wp-content/uploads/2016/12/fede.png
http://financoop.org/wp-content/uploads/2016/12/aj.png
http://financoop.org/wp-content/uploads/2016/12/bcn_activa.png
http://financoop.org/wp-content/uploads/2016/12/accio.png
http://financoop.org/wp-content/uploads/2016/12/clade.png
© Xarxa Financoop 2017

Pin It on Pinterest