Avís legal

Dades generals

La xarxa Financoop és la plataforma de diferents institucions coordinades per la Fundació privada Seira per a la Innovació i Projecció del Cooperativisme (en endavant Fundació Seira).

La Fundació Seira és una entitat inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm 2.443. El seu domicili és C/Premià 15, 1ª planta Barcelona 08014; N.I.F.:G-64.818.297; Correu electrònic: seira@fundacioseira.coop

La jornada Financoop: Ronda de finançament, disposarà d’aquest correus electrònics de contacte info@xarxafinacoop.org

Vigència de la informació

L’accés al portal de FUNDACIÓ SEIRA i així mateix la informació relativa a qualsevol dels serveis que aquesta conté comporta l’acceptació de les condicions contemplades en el present avís legal. D’igual forma la informació continguda en aquestes pàgines és la vigent en l’actualitat després de l’última actualització realitzada. No obstant, la informació relativa a productes i serveis oferts en aquesta pàgina web és exclusivament orientativa i de cap manera vinculant.

Propietat intel·lectual o industrial

El contingut de la present pàgina web està protegit per la Llei de Propietat Industrial o Intel·lectual. Per tant, els continguts, codis font, forma, disseny, pàgines, marques, noms comercials, logotips així com denominació de productes, aplicatius i eines són propietat de FUNDACIÓ SEIRA i la seva distribució, modificació, transmissió, còpia o qualsevol utilització dels mateixos ha de ser autoritzada expressament per FUNDACIÓ SEIRA. Ha d’advertir-se que la infracció de les normes protectores de la propietat industrial o intel·lectual comporta, en el seu cas, a més de les possibles responsabilitats econòmiques, l’exigència de responsabilitats penals.

Responsabilitats

La informació continguda en aquestes pàgines web és la vigent en la data de la seva última actualització i no representa cap obligació contractual per FUNDACIÓ SEIRA, sinó que s’exposa amb finalitat informativa i no constitueix una oferta de compra o venda de cap tipus de producte o servei.

FUNDACIÓ SEIRA refusa qualsevol responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts de les seves pàgines web i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés, de manera temporal o definitiva sense necessitat d’avís previ. Tampoc es fa responsable sobre qualsevol informació no elaborada directament per l’empresa i refusa, de manera especial, qualsevol responsabilitat sobre la informació continguda en les pàgines web a les que es té accés mitjançant enllaços (links).

Així mateix, FUNDACIÓ SEIRA, no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir per l’ús d’ordinadors infectats amb virus informàtics, ni de les conseqüències derivades del mal funcionament del navegador (browser) o per l’ús de versions no actualitzades.

Política de privacitat i de protecció de dades

S’informa als usuaris de la pàgina web, en compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, sobre la política de protecció de dades de caràcter personal amb la finalitat que aquests decideixen de forma expressa, lliure i voluntària si desitgen facilitar a aquesta entitat les seves dades personals que siguin necessàries i per això els són sol·licitades a la pàgina web per a la prestació dels serveis de què disposa FUNDACIÓ SEIRA.

L’usuari haurà d’omplir els formularis amb dades verídiques, exactes, completes i actualitzades.

FUNDACIÓ SEIRA ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits a la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles.

Igualment, FUNDACIÓ SEIRA s’obliga a complir l’obligació de secret respecte a les dades contingudes en el fitxer, establerta a la legislació de protecció de dades aplicable.

El registre de les dades personals aportades, comportarà, a més, l’acceptació voluntària per part seva en relació al tractament de les dades personals per part de FUNDACIÓ SEIRA per a incorporar-les dins del fitxer de contactes o de subscripció dels quals és responsable FUNDACIÓ SEIRA per tal de rebre informació de les activitats de l’entitat o d’altres entitats vinculades al suport i promoció del cooperativisme, o per a la recepció de les publicacions que periòdicament edita la FUNDACIÓ SEIRA, respectivament.

En qualsevol cas, l’usuari o persona que el representi podrà exercir en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, oposició d’acord amb l’establert a la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i la resta de normativa aplicable a l’efecte, dirigint una comunicació escrita a FUNDACIÓ SEIRA amb adreça a C/Premià 15, 1ª planta 08014 de Barcelona, en la que s’acrediti la identitat de l’usuari.

FUNDACIÓ SEIRA.-Tots els drets reservats.

© Xarxa Financoop 2017

Pin It on Pinterest