Blog Xarxa Financoop

Tota la informació sobre la Xarxa a un click

Ajuntament de Barcelona, membre de la xarxa Financoop

12 abril 2017

Per què formes part de Financoop i quins valors comparteixes amb la Xarxa?​

El Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària 2016-2019 de l’Ajuntament de Barcelona té com a objectius generals la promoció i el reforç de l’economia social i solidària a la ciutat. Per assolir aquesta objectius s’han identificat 6 línies de treball i una d’elles és la de Finançament. Entre d’altres, són objectius de la línia de finançament construir una nova cultura de finançament en la gestió de les entitats i empreses d’economia social i solidària, incrementar el coneixement ciutadà de les finances ètiques i contribuir a apropar el sistema de finances ètiques i cooperatives a l’àmbit de l’Economia Social i Solidària i al propi Ajuntament com a gent econòmic.

Els valors de la Financoop són valors propis del treball cooperatiu i en xarxa, valors necessaris per avançar cap a un nou model socioeconòmic que posi les persones al centre.

Financoop ofereix oportunitats de treball conjunt entre diferents actors que compartim els seus objectius i facilita la cooperació per a poder-los treballar conjuntament. Des de l’Ajuntament de Barcelona veiem Financoop com una de les plataformes bàsiques per dur a terme els objectius vinculat a l’impuls de l’accès al finançament de l’Economia Social i Solidària, i especialment, al provocar espais de trobada entre els recursos de les entitats membres de la xarxa Financoop i els projectes i necessitats d’empreses i entitats.

Per què recomanes participar en la Jornada?

La jornada és una bona oportunitat per conèixer les diferents entitats membres de la xarxa, els serveis que ofereixen i les vies i procediments per poder-hi accedir. Es poden trobar respostes a necessitats concretes de finançament ja identificades, però també és una bona oportunitat per conèixer quin tipus de recursos existeixen i des d’on s’ofereixen, per poder-los tenir en compte a l’hora de donar resposta a necessitats futures i, especialment, per poder-hi comptar a l’hora de desenvolupar nous projectes i activitats.

Per què dónes suport a l’economia social?

El foment de l’economia social i solidària és una de les vies fonamentals per la construcció d’un nou sistema socioeconòmic que posi les persones al centre i incorpori criteris de sostenibilitat integral, personal, social, ambiental i econòmica. L’Economia Social i Solidària ja és una realitat a la ciutat de Barcelona, on existeixen més de 4.700 iniciatives socioeconòmiques que suposen el 7% del PIB i un 8% de l’ocupació a la ciutat.

© Xarxa Financoop 2017

Pin It on Pinterest