IV Jornada Internacional
de Finances cooperatives

5 de maig de 2017

Què és la Jornada Financoop?

La Jornada Financoop és un punt de trobada de l’ecosistema financer cooperatiu, en el procés de captació de capital i recursos financers de projectes que parteixen de les empreses de l’economia social i cooperativa de Catalunya.

Concretament, és un espai per posar en comú les necessitats financeres i els instruments de finançament cooperatius (títols participatius, socis col·laboradors, préstecs participatius, avals mancomunats, societats de garantia recíproca…).

Aquest any, l’enfocament girarà al voltant de la internacionalització de les finances cooperatives. La IV jornada us permetrà conèixer experiències d’altres països que us serviran d’inspiració en aquest tipus d’inversió i finançament.

Per què participar?

La Fundació Seira ens presenta Financoop. Coneix també l’experiència que comparteixen tres cooperatives: El Timbal, Compacto i Eduvic, que van participar en l’edició anterior.

Què és i qui forma Financoop?

Financoop es una xarxa formada per institucions públiques i privades que impulsen i promouen l’accés al finançament i al capital a les empreses de l’economia social i cooperativa.

La Fundació Seira coordina i dinamitza la xarxa, que està formada per entitats financeres de base cooperativa, ètica i social, administracions públiques i institucions del foment del cooperativisme. El seu objectiu és incentivar la cooperació entre entitats financeres, administracions públiques i les empreses de l’economia social i cooperativa.

La Fundació Seira vetlla per l’enfortiment financer d’aquestes empreses a través de la  professionalització i la capitalització. La seva finalitat és potenciar un ecosistema financer social i cooperatiu amb capacitat de transformació i incidència, al servei de les persones i de l’economia productiva.

Els valors

La xarxa Financoop i la Fundació Seira recolzen un sistema financer que treballa al servei de l’economia productiva, basat en persones que comparteixen aquests valors:

http://financoop.org/wp-content/uploads/2016/12/apt5_01-e1484050734562.png

La independència, la nostra capacitat de decidir lliurement els interessos propis, sense sotmetre’s als interessos aliens.

http://financoop.org/wp-content/uploads/2016/12/apt5_02-e1484050916672.png

La cooperació, alinear els nostres interessos individuals amb els objectius del grup.

http://financoop.org/wp-content/uploads/2016/12/apt5_03-e1484050901232.png

La unió, la nostra capacitat de treballar conjuntament per a aconseguir un objectiu comú.

http://financoop.org/wp-content/uploads/2016/12/apt5_04-e1484050988187.png

La transparència, la nostra voluntat de donar a conèixer els objectius propis i posar aquest valor a disposició dels altres.

http://financoop.org/wp-content/uploads/2016/12/apt5_05-e1484050967492.png

La confiança, la seguretat en si mateix i en la capacitat dels altres d’actuar de la forma adequada.

Entitats organitzadores

http://financoop.org/wp-content/uploads/2016/12/seira.png
http://financoop.org/wp-content/uploads/2016/12/fede.png
http://financoop.org/wp-content/uploads/2016/12/gene.png
http://financoop.org/wp-content/uploads/2016/12/aj.png
http://financoop.org/wp-content/uploads/2016/12/enginyers.png
http://financoop.org/wp-content/uploads/2016/12/cajamar.png
http://financoop.org/wp-content/uploads/2016/12/elkargi.png

Entitats col·laboradores

http://financoop.org/wp-content/uploads/2016/12/kutxa.png
http://financoop.org/wp-content/uploads/2016/12/gicoop.png
http://financoop.org/wp-content/uploads/2016/12/fiare.png
http://financoop.org/wp-content/uploads/2016/12/coop57.png
http://financoop.org/wp-content/uploads/2016/12/icf.png
http://financoop.org/wp-content/uploads/2016/12/accio_sol.png
http://financoop.org/wp-content/uploads/2016/12/bcn_activa.png
http://financoop.org/wp-content/uploads/2016/12/avalis.png
http://financoop.org/wp-content/uploads/2016/12/accio.png
http://financoop.org/wp-content/uploads/2016/12/clade.png

Segueix-nos

Connecteu amb nosaltres a les xarxes socials

© Xarxa Financoop 2017

Pin It on Pinterest